Skip to content

Umowa o Partnerstwie z The Explorers Club

Współpraca Fundacji i EC w praktyce trwa od kwietnia, formalnie od dzisiaj. Nasze intencje zostały określone, spisane i podpisane przez Prezesów.

Celem Umowy o Partnerstwie jest włączenie Oddziału Polskiego The Explorers Club na równych prawach decyzyjnych do rozwoju, promocji i rozbudowy Alei Podróżników powstałej dzięki inicjatywie Fundacji Klubu Podróżników „Śródziemie”. 

W dokumencie zawarliśmy wspólne pragnienie kontynuowania budowy Alei Podróżników. Oddział Polski tej międzynarodowej organizacji potwierdził swoją determinację w rozwój i promocję tego unikalnego miejsca nie tylko w skali naszego kraju. Dzięki swoim kontaktom na całym świecie będzie dążył do budowy prestiżu krakowskiej Alei Podróżników na miarę światowych osiągnięć jej Nominowanych.

Pierwszym krokiem naszej współpracy będzie seria spotkań w jednostkami administracyjnymi Miasta Krakowa mającymi wpływ na funkcjonowanie Alei Podróżników. O ich efektach, stopniu zaangażowania przedstawicieli Miasta Krakowa będziemy informowali na bieżąco.

Planujemy również spotkanie z przedstawicielami firmy budującej w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Podróżników osiedle mieszkaniowe. Jego celem będzie przedstawienie dotychczasowych zobowiązań podpisanych z UM Krakowa dotyczących budowy Alei Podróżników oraz włączenie dewelopera do prac zapewniających utrzymanie prestiżu tego miejsca.