Skip to content

Nowi członkowie Kapituły

Co roku, z pośród nadsyłanych Zgłoszeń, wybierani są kolejni Nominowani. Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła w składzie –

W tym roku na wniosek Organizatora Kapituła została powiększona o trójkę doświadczonych podróżników, Nominowanych do Alei w poprzednich latach –

W związku z tegorocznym przesunięciem terminu uroczystego odsłonięcia tablic, nowi członkowie Kapituły będą uczestniczyli w pracach nad ostateczną lista Nominowanych na rok 2020.