Nowi członkowie Kapituły

Co roku, z pośród nadsyłanych Zgłoszeń, wybierani są kolejni Nominowani. Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła w składzie –

W tym roku na wniosek Organizatora Kapituła została powiększona o trójkę doświadczonych podróżników, Nominowanych do Alei w poprzednich latach –

W związku z tegorocznym przesunięciem terminu uroczystego odsłonięcia tablic, nowi członkowie Kapituły będą uczestniczyli w pracach nad ostateczną lista Nominowanych na rok 2020.

Zgłoszenia Nominowanych 2020

W związku ze zmianą terminu odsłonięcia tablic tegorocznych Nominowanych nadal przyjmujemy propozycje kandydatów do Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców. Propozycje można przesyłać do 31.08.2020. Po tym terminie kandydatury zostaną przekazane do oceny i ostatecznego wybory Nominowanych przez Kapitułę.

W tym roku, dzięki nawiązaniu współpracy z Oddziałem Polskim The Explorers Club odsłonięcie tablic w Alei Podróżników połączone będzie z Ceremonią wręczenia Nagród im. Benedykta Polaka organizowaną przez EC, nagrody fundowane są przez Ministrstwo Kultury. Uroczystości odbędą się w sobotę 10 października.