Skip to content

Konkurs koncepcji architektoniczno-krajobrazowej

10 luty 2016

W celu opracowania koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania terenu wzdłuż Alei Lema został ogłoszony ogólnopolski konkurs pod tytułem – Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

Organizatorami Konkursu byli – Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Fundacja Klubu Podróżników „Śródziemie” Aleja Podróżników.

Każdy projekt powinien zawierać zestaw elementów małej architektury dedykowanych polskim podróżnikom (30) wraz z formą identyfikującą całość dopełniony aranżacją zieleni.

Na Konkurs wpłynęło 15 prac studentów m.in. z Warszawy, Białegostoku i Krakowa.

Komisja Konkursowa w 12 osobowym składzie  pod przewodnictwem Prof. Aleksandra Bohma wyłoniła trzech laureatów oraz jedno wyróżnienie. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w Muzeum Lotnictwa Polskiego 17 kwietnia 2016 roku.

Komisja Konkursowa:
· Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bӧhm, IAK WA PK
· Zastępca przewodniczącego: dr inż. arch. Katarzyna Hodor, prodziekan WA PK
· Sekretarz: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, IAK WA PK
· Sędzia referent: dr inż. arch. Miłosz Zieliński, IAK WA PK
Członkowie:
· dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, IAK WA PK
· mgr inż. arch. Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP Oddział Kraków
· dr Agnieszka Łakoma, Plastyk Miasta Krakowa
· Albin Marciniak, Prezes Fundacji Klubu Podróżników
· Elżbieta Tomczyk-Miczka, Małopolska Organizacja Turystyczna
· mgr inż. Jarosław Tabor, Zarząd Zieleni Miejskiej, po Miejskiego Architekta Krajobrazu
· dr art. rzeźbiarz Tomasz Westrych, Akademia Sztuk Pięknych
· dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK, IAK WA PK

Patronat nad konkursem objęli –
· JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
· Dziekan Wydziału Architektury PK, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
· Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK, dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz,
· Agencja Rozwoju Miasta S.A. Kraków
· Małopolska Organizacja Turystyczna
· Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
· Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
· Stowarzyszenie Architektów Polskich

https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-ulica-lema-zamieni-sie-w-aleje-podroznikow/ar/c13-3695350

https://www.krakow.pl/get_html.php?dok_id=199017